Caminin ?n?nde ve iki yan?nda geni? cami hal?s? d?? avlusu olup bunun ?evresi pencereli duvarlarla ?evrilidir. Bu avulya 3 ? cephede olmak ?zere, 8 kap?dan girilir. ?ad?rvan avlusu, 26 adet granit mermer ve porfir s?tuna oturtulmu?, 30 kubbeyle ?evrili geni? aland?r. Mermer d??emeli bu geni? sahan?n ortas?nda 6 mermer s?tunlu ?ad?rvan, sahan?n azametini g?sterir. ?ad?rvan?n kemerleri, kabartma olarak Rumi ge?melerle ve k??ebentleri, kabartma, lale ve karanfil motifleriyle bezelidir. ?? avluya, biri cepheden ikisi yandan olmak ?zere herbiri merdivenli 3 kap?dan girilmektedir.
Caminin ?n?nde ve iki yan?nda geni? cami hal?s? d?? avlusu olup duvarlarla ?evrilidir. Zemin kaplama malzemesi kategorisine giren cami hal?lar?, cami ye girerken ilk g?ze ?arpan bir dekordur. Dekoru farkl? yapan ise, hal?daki desen, ipli?in kalitesi ve motifteki g?z al?c? tasar?mlard?r. Betonarme zemini kaplamas?n?n d???nda cemaatin rahat bir ?ekilde ibadet etmesini sa?layan cami hal?lar? kaliteli malzemelerden ipliklerden ?retilir. Hal?n?n dokusundaki s?kl?kla orant?l? olan kalite, dokunuldu?unda kendini belli eder. Bu avulya 3 ? cephede olmak ?zere, sekiz kap?dan girilir. Avlusu, 26 adet granit mermer ve porfir s?tuna oturtulmu?, 30 kubbeyle ?evrili geni? aland?r. Mermer d??emeli bu geni? sahan?n ortas?nda 6 mermer s?tunlu ?ad?rvan, sahan?n azametini g?sterir. ?ad?rvan?n kemerleri, kabartma olarak Rumi ge?melerle ve k??ebentleri, kabartma, lale ve karanfil motifleriyle bezelidir. ?? avluya, biri cepheden ikisi yandan olmak ?zere herbiri merdivenli 3 kap?dan girilmektedir.